Menu
menu  Strona Główna
menu  Kontakt
menu  Aktualności
menu  Szkoła
menu  Patron
menu  Pracownicy
menu  Uczniowie
menu  Rodzice
menu  Dokumenty szkolne
menu  Plan lekcji
menu  Zajęcia pozalekcyjne
menu  Galeria
menu  Materiały i publikacje
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z dniem 1 kwietnia w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach rozpoczęły się zajęcia świetlicowe. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 17.00.  Dzieci i młodzież mają zapewnioną opiekę dydaktyczno-wychowawczą, posiłek oraz uczestniczą w przeróżnych, interesujących je formach aktywności. Prowadzone są warsztaty artystyczne (tworzenie dekoracji i gazetek, wystawy zdjęć), a także plastyczne (wykonywanie rysunków, malunków), które ukierunkowane są na rozwijanie umiejętności manualnych. W ramach zajęć prowadzone są także zajęcia sportowe oraz rekreacyjno – ruchowe (gry zespołowe i zabawy na świeżym powietrzu, spacery i wycieczki do lasu i po okolicy np.: na Maciejową). Po zajęciach lekcyjnych dzieci codziennie mają możliwość odrabiania zadań domowych. Podczas zajęć odbywały się i odbywają pogadanki i dyskusje nt: beatyfikacji Jana Pawła II, tradycji wielkanocnych w Polsce i w Europie, o wartościach moralno-etycznych człowieka, profilaktyczne (antynikotynowe, antyalkoholowe), n/t ochrony środowiska.